top of page

CaaS - Culture Change as a Service

Tjänsterna Trustivide Insights, Content och Playlists är alla grundade i några väl utvalda principer 

Forskning som utgångspunkt

Att utgå från forskning skapar legitimitet och trygghet och det ökar våra chanser att vi gör rätt saker. Det bidrar också till att vi ökar våra chanser att fokusera på det som verkligen ger effekt och skapar resultat.  

Autonomi

Autonomi är grundläggande för att skapa engagemang och en känsla av ägandeskap. Men autonomi kan också höja träffsäkerhet i metodval då vi själva vet våra behov, våra utmaningar och just vår ambitionsnivå.

AdobeStock_113964077.jpeg

Dialog och reflektion  

Dialog bygger närhet, nyfikenhet och lärande. Dialog och reflektion hjälper oss att förstå och ta det vi lär oss vidare till vår vardag. Genom dialogen och att få reflektera tillsammans utbyter vi också perspektiv och nya idéer som får möjlighet att slå rot och växa. 

Berättelser

Berättelser förenar, berikar och skapar mening. Människan har i alla tider samlats kring berättelser för att skapa mening. Berättelser gör det abstrakta konkret och vi får också ett språk att samlas kring och som vi kan återvända till i vår vardag.   

AdobeStock_441778858.jpeg

Tillsammans  

Att utforska nya perspektiv och leta nya lösningar tillsammans berikar. Det skapar delaktighet och legitimitet i de lösningar vi hittar, det bygger gemenskap och tillhörighet och det ger oss perspektiv och energi i lärandet.  

Teaming istället för team

I ett mer komplext och snabbrörligt arbetsliv tränar vi oss på att bli bättre på att arbeta ihop med andra, var vi än är, vilka vi än arbetar med och hur länge det än pågår. Vi behöver inte alltid tänka bestående team, olika teamfaser, att alla ska vara med och att det är en resa med en start- och slutpunkt. Istället kan vi också bara träna oss på att bli bättre på samarbete, oavsett med vilka vi jobbar med och när. Konstigare än så behöver vi inte göra det.  

AdobeStock_362306286.jpeg
bottom of page