top of page

Den franske ingenjören på jobbresa i Norge   


En fransk VD för ett stort IT-företag hade en styrelse som hade svårt med tillit. VD:n berättade då en historia.  

  

Historien handlade om en ung ingenjör från södra Frankrike som blev beordrad på jobbresa till en stad i norra Norge. Ingenjören hade inte koll på klimatet i Norge och reste i lågskor. Väl framme möttes han av både kyla och snöstorm. Då han skulle vara där i fyra dagar gick han och inhandlade ett par vinterstövlar.  

  

Väl hemma när han skulle skicka in sin reseräkning skickade han även in kvittot på 50 euro för vinterstövlarna. Några dagar senare fick han tillbaka reseräkningen med en lapp där han uppmanades att läsa resepolicyn mer noggrant: 

 ”Inga utlägg för kläder medges.”  

Den unga ingenjören började då lägga på lite utgifter i traktamenten och öka restider på en rad olika ställen i reseräkningen så att totalbeloppet ökade med nästan exakt 50 euro. Han skickade tillbaka reseräkningen med en lapp där det stod:  

”Försök att hitta stövlarna nu” 

Vad tror ni den franske VD:n ville säga med historien? 

Vår vilja att ha kontroll och se till så att allt blir rätt, gör inte alltid att allt för den delen blir rätt. Vi luras ibland att bygga upp en illusion av att vi har kontroll, fast verkligheten egentligen ser annorlunda ut.

Vi vill nog alla värna om den fria viljan. Vi vet från motivationsforskningen att autonomi och den egna inre kraften är stark och det som skapar engagemang. Vi är också vana vid värden som demokrati och yttrandefrihet och vi mår dåligt i tystnadskulturer.

Samtidigt vill vi också leva i det goda samhället där alla spelar efter samma regler och där fusk och att nyttja systemet för egen vinning inte har någon plats. Det är inte helt lätt att uppnå båda dessa delar samtidigt. Att vi både är fria att utföra våra handlingar men även att vi har ett samhälle helt fritt från fusk och ljug.

Jonna Bornemark, professor i filosofi, liknar tillvaron på våra arbetsplatser som en tvättsvamp. Det finns strukturer som håller ihop oss. Dvs regler, riktlinjer och normer som bestämmer hur vi ska agera. Men bland dessa strukturer finns också håligheter där vi människor förväntas agera utifrån vårt egna omdöme och där vår frihet och kreativitet kan få fäste.


På en del arbetsplatser har strävan efter att stävja fusk och dåliga prestationer landat i ett allt snävare handlingsutrymme. Det vill säga att tvättsvampen blir allt mer kompakt med mindre håligheter. Det har i sin tur resulterat i allt mindre motiverade medarbetare samt många gånger ökade försök till fusk. Människor som känner sig hårt kontrollerade av systemet försöker nämligen i högre utsträckning också lura systemet. Precis som den franske ingenjören.

Jonna Bornemark problematiserar just detta och menar att om vi vill uppnå höga värden som engagemang, ansvar, höga resultat och frihet måste vi också riskera att människor kan fuska, ljuga och göra fel. Vägen till framgång går via möjligheten att också misslyckas. Hon menar att det är vår mänskliga natur att kunna välja och ha någon form av handlingsalternativ.

Alla behöver vi strukturer och regler. Både i samhället och på arbetsplatser, det kan vi enas om. Men hur kompakt tvättsvampen är, kan få konsekvenser. Har vi en väldigt kompakt tvättsvamp finns inte mycket utrymme för egna initiativ, ansvar och det personliga omdömet. Med en mer ihålig tvättsvamp kommer vi troligtvis uppnå högre grad av engagemang, kreativitet, ansvar och lärande. Men vi riskerar också att några kan fuska och utnyttja systemet.

Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – Vikten av autonomi eller passet En ny form av kvalitetsarbete

Läs mer:

Bornemark, J. (2020) Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömet. Stockholm: Volante

Historien om den franske ingenjören återfinns i:  

Carney, B. & Getz, I. (2009) Frihet & Co. BookHouse: Stockholm 

Comments


bottom of page