top of page

Fast i en gammal syn på mänsklig motivation”Arbete består mestadels av enkla och inte särskilt intressanta uppgifter. Det enda sättet att få folk att utföra dem är att ge dem rätt incitament och övervaka dem noga”


Frederick Taylor sade detta i början av 1900-talet. Kanske såg en del av dåtidens arbete ut på det sättet. För monotona och enkla arbetsuppgifter som inte kräver något förbättringsarbete och kreativitet har forskning visat att yttre incitament som tex piska och morot fungerar skapligt. När det gäller resultat. Åtminstone kortsiktigt. Vad gäller arbetsmiljö och arbetsglädje är det en annan sak.

Men för väldigt många ser arbetet inte längre ut på det sättet som det gjorde i början av 1900-talet. Många människor idag har ett yrke där arbetsinnehållet åtminstone kräver någon form av problemlösning, kreativitet, samarbete eller utveckling. I dessa fall fungerar inte den gamla modellen med yttre incitament och övervakning lika bra. Dessa metoder kan i dessa fall istället få motsatt effekt.

Arbetsinnehållet har alltså ändrat sig en hel del sen 1900-talets början. Då behöver vi också ändra på vårt sätt att styra och leda. Vi kan inte hålla fast vid en modell som är anpassad för en arbetsvärld som inte längre är aktuell.

Hur har det gått för oss på den fronten? Ja, kanske inte så fort man kanske skulle kunna tro. Men med tanke på att det tog närmare 20 år för forskarvärlden att acceptera en ny typ av motivationsmodell innan man ens började forska vidare på den så kanske det inte är så konstigt att vi står här 2022 och fortfarande inte fullt ut greppat vad det innebär för oss inom arbetslivet.

År 2009 skrev Daniel Pink följande:

Alltför många organisationer agerar fortfarande utifrån föråldrade, obevisade antaganden om människors motivation som är mer grundade på folktro än vetenskap”

År 2020 skrev Psykologiprofessorn Magnus Lindwall ihop med Olof Röhlander boken Motivationsrevolutionen och ställde där frågan:

“Om det nu är så att den nya synen på motivation, där självbestämmande och självstyre ersätter moroten och piskan är så mycket bättre - hur kommer det sig då att den inte vunnit mer mark? Varför har motivationsrevolutionen inte redan skett? “

Jo, kanske för att många ändå lever i tron att den gamla modellen fungerar. Den gamla modellen är rak och lätt att ta till sig. Den kräver ingen manual, den står för handlingskraft, löser ofta frågan kring ansvarsutkrävande samt kan faktiskt också ge vissa kortsiktiga vinster. Och framför allt upplever vi att den inte tar lika mycket tid. Men sen var det också det faktum, att den gamla modellen inte på långa vägar är lika effektiv och framgångsrik.

Det har snart blivit dags för oss att titta närmare på den här nya modellen och varför den ska vara så svår att anamma. Den modellen är nämligen grund för mycket annat. Bland annat finns det stora tunga trender just nu som tex handlar om att gå mer mot tillitsbaserad styrning och ledning, självledarskap eller att jobba mer agilt. Samtliga trender som till viss eller stor del i grunden vilar på denna nygamla modell om motivation som vi kallar för självbestämmandeteorin eller på engelska Self Determintation Theory.


Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – Hitta rätt motivation


Läs mer:

Pink, D. H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. New York: Penguin Books

Lindwall, M. & Röhlander, O. (2020) Motivationsrevolutionen. Från temporär tändning till livslång låga. Stockholm: Forum

Comments


bottom of page