top of page

Fullt fokus på arbetsuppgifterna tack vare fokus på de sociala relationerna“Vi har inte tid med en massa sociala grejer, vi behöver fokusera på att lösa våra arbetsuppgifter” 

Det här är ett citat som säkerligen inte är obekant. Vi har väl alla känt så ibland. Det som vi sällan tänker på är att starka resultat och prestationer föregås av goda relationer. Åtminstone om vi behöver samarbeta med andra för att göra vårt jobb.


Immanuel Kant, som var en tysk filosof på 1700-talet ska ha sagt:  

 “Civil freedom enables intellectual freedom” 

Det ligger en hel del i det citatet och det myntades från början för ett större sammanhang än bara organisationer och arbetsplatser. Men det passar bra in även på just våra arbetsplatser. Det är nämligen först när vi känner oss trygga i de sociala relationerna som vi till hundra procent kan fokusera på uppgiften. Grupper där deltagare oroar sig för det sociala efterspelet, får svårt att se till uppgiftens och organisationens bästa. Mycket fokus läggs då på att fundera kring och agera utifrån frågor likt följande: 


 • Vad kommer andra att tänka om mig om jag säger det här? 

 • Har den här personen mer inflytande än jag? 

 • Tycker den här personen om mig eller inte? 

 • Uppfattas jag som kompetent? 

 • Jag får inte säga något dumt nu.  


Lyckas vi minska de sociala friktionerna kommer de intellektuella friktionerna få möjlighet att öka. Det innebär att vi ökar vår förmåga att våga ifrågasätta och säga vad vi tycker. Något som gynnar resultatet, då vi i större utsträckning processar olika alternativ och tidigt upptäcker brister och förbättringar.  


Lämnar vi relationerna därhän finns det alltså risk för att prestationerna uteblir. Jobbar vi istället på att känna oss trygga i relationerna, möjliggör vi för att uppgiften ska komma i fokus när vi samarbetar och jobbar ihop.

Så vi skulle kunna säga att genom att jobba med relationerna kan vi, tack vare det, sen bry oss mindre om just relationerna när vi löser problem och uppdrag ihop. Lite förenklat; jobba med relationerna så behöver du inte bry dig om relationerna. Hur gör man då om man vill stärka relationerna för att kunna ha mer uppgiftsfokus än relationsfokus när man jobbar tillsammans?

 • Bygg en kultur av psykologisk trygghet - det vi pratar om här handlar i stort om att vi ska känna oss trygga att säga det vi tycker, ifrågasätta, ställa frågor och våga be om hjälp utan att känna att det socialt kommer påverka oss negativt.

 • Lära känna varandra och bygga tillhörighet - ju mer vi lär känna varandra desto mer trygga blir vi oftast i varandra sällskap.

 • Meningsfullhet och motivation - ju mer motiverade vi är och ju mer meningsfullhet vi känner inför en uppgift desto mer bryr vi oss om själva uppgiften som vi ska lösa. Givet att det finns ett klimat av en hög psykologisk trygghet hjälper vår känsla av meningsfullhet och motivation oss att göra det vi tror är bäst för uppgiften.Trustivide Playlists är ett koncept där vi byggt spellistor av workshops för att uppnå olika specifika ändamål. Vill du jobba med att stärka just uppgiftsfokuset i din organisation är du välkommen att testa spellistan Stärkt uppgiftsfokus Spellistan Stärkt uppgiftsfokus innehåller följande workshops:

 • Failure CV

 • Vad är vårt syfte

 • Meningsfullhet

 • Sårbarhet - vägen till framgång

 • Att få ut effekten av att jobba tillsammans 

Läs mer:   Edmondson, A.C. (2019) The fearless organization. Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation and growth, Wiley, New Jersey  Friedman, R (2014) The best place to work – the art and science of creating extraordinary workplace. New York: Perigee Runsten, P. & Werr, A. (2016) Kunskapsintegration. Om kollektiv intelligens i organisationer. Lund: Studentlitteratur 

bottom of page