top of page

Hövlighet gör både dig själv och din omgivning bättreVi vet att ohövligt beteende försämrar vår prestation, skapar stress, konflikter, ohälsa och sänker den psykologiska tryggheten.

Men motsatt beteende då? Hövlighet. Vad ger det? Hövligt beteende har i forskning visat sig ge följande:

  • Ökad prestation i team

  • Leda till större chans att vi utför arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetsbeskrivningar

  • Ökad kreativiteten

  • Reducerar stress och utmattning

  • Ökar motivation

  • Ökar den psykologiska tryggheten

Ganska bra saker. Men den kanske bästa effekten är att hövligt beteende sprider sig vidare. Agerar du respektfullt och hövligt mot en person ökar du sannolikheten för att den personen ska bete sig schysst mot nästa person som den möter. Förstå vilken insats du kan göra, bara genom att agera hövligt.

Vad innebär det då att agera hövligt? Egentligen är det inte så avancerat. Hövlighet handlar i grunden om att vara trevlig mot varandra och visa varandra respekt på arbetsplatsen. Vill vi utveckla det ytterligare kan vi ta hjälp av forskaren Brené Browns definition:

Hövlighet innebär att:

  • stå för och ta ansvar för sin egen identitet, sina behov och sina uppfattningar utan att nedvärdera någon annan

  • lyssna utan förutfattade meningar

  • sträva efter att vara närvarande också i sällskap med människor vars åsikter man starkt vänder sig emot

Det börjar med dig. I en studie fann man att chefer som visade upp ett hövligt beteende hade bättre resultat på det mesta när deras medarbetare fick bedöma dem. De uppfattades bland annat mer som riktiga ledare, hade bättre social status, uppfattades som mer kompetenta och de bedömdes ha mer makt och mer möjlighet att påverka

Inte nog att med att du kan påverka din omgivning på ett positivt sätt, så verkar alltså även din omgivning uppfatta dig bättre, om du agerar hövligt.

Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – Introduktion till hövlighet eller Ledarens verktygslåda- hövlighet


Läs mer:

Porath, C. (2016) Mastering civility. A manifesto for the workplace. New York: Grand Central Publishing

Comentarii


bottom of page