top of page

Inner Development Goals - Vad är det och hur kan vi jobba med det?
 

Vi människor drivs av att förändra, förbättra och att uppnå det vi har givit oss i tur med att göra. Det ger oss mening, ett syfte och mål att jobba mot. Vi lägger också ganska mycket av vår tid till att planera exakt vad och hur vi ska göra saker och att på så sätt försöka styra utfallet. Det ger oss en känsla av kontroll, vilket vi ofta söker då det också ger oss en känsla av trygghet, vi vet vad som väntar runt hörnet. I beräkningen tar vi också med vilka resurser och kompetenser som krävs för att uppnå vårt mål. Det känns inte direkt som en nyhet när ni läser detta kanske. Det är något som vi är ganska medvetna om hos oss själva. Det vi dock inte alltid tar med i planeringen är vilken form av emotionell kompetens som vi behöver. 


2015 antogs en ny utvecklingsagenda och FN tog fram och beslutade om 17 globala mål. En global plan för att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld till 2030. Ambitionen med Agenda 2030 är att vi gemensamt måste arbeta för att vi ska nå den. Det kräver engagemang från olika aktörer och vi har alla en viktig roll att spela, på såväl nationell som lokal nivå för att en förändring ska ske. 

Utifrån detta sågs ett behov och en organisation tog initiativ till att fram något de kallar för IDG (Inner Development Goals), förmågor som vi behöver förbättra för att nå Agenda 2030. Förmågor som är applicerbara även i vårt arbete. IDG är ett ramverk som tar sin utgångspunkt i att mänskligheten ska nå FN:s hållbarhetsmål. Forskare från hela världen har fått ge sina svar på vad vi som människor i organisationer, tillsammans med andra behöver utveckla för förmågor och beteende för att lösa dessa komplexa problem och finna nya vägar mot våra allra viktigaste globala mål. Forskarna bakom IDG menar att om vi blir bättre på de här förmågorna, är det en av flera nycklar för att komma en bit på vägen för att uppnå hållbarhetsmålen.  

 

För att uppnå de uppgifter och mål vi har inom våra egna organisationer kan vi också ha nytta av dessa förmågor. Funkar det för forskare över hela världen för att mänskligheten ska organisera sig och nå FN:s hållbara mål, skulle det vara värt en funderare om det inte också kunde fungera i våra egna organisationer. Det positiva är att det här är förmågor som vi tillsammans kan träna på för att bli bättre. Det är inte statiska förmågor eller något som vi antingen har eller inte har.  

 

Vi på Trustivide har satt ihop en spellista som matchar de förmågor som Inner Development Goals har tagit fram. Så om ni redan jobbar med IDG-ramverket i er organisation eller vill börja får ni med hjälp av spellistan möjlighet att träna på detta i er organisation.  

Comments


bottom of page