top of page

Konsten att lyssna på det som inte sägsEn statistiker fick under andra världskriget i uppdrag att föreslå var de allierades stridsflygplanen skulle förstärka sin skyddsplåt utifrån statistik från kulhål på flygplan som återvänt från uppdrag.  

De svarta områdena markerar var de flesta kulhålen fanns. Utifrån det drog statistikern slutsatsen att de borde förstärka plåten runt cockpiten och längst bak på flygplanskroppen. Alltså de vita områdena. Men varför då? Där var det ju minst kulhål.  


Statistikerns svar: Vi har bara statistik från de planen som kom tillbaka. Dom planen med kulhål på kroppen (de vita områdena) verkar inte ha klarat sig och därför borde vi förstärka där. 

   

Det kan vara likadant för dig. Vissa kollegor kanske inte kommer till dig och berättar vad de tycker. Hur ser du till att ta reda på deras perspektiv och tankar? Hur ser ditt urval ut? Får du en bild över helheten eller har du favoriter som du lyssnar på? Risken om du inte ser till flera perspektiv och åsikter innan du tar beslut är att du tar beslut på skeva urval och förstärker plåten på vingarna istället för där det verkligen behövs; på flygplanskroppen. 


Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – Låt alla röster höras. 

Historien om statistikern och flygplanen är hämtad från: 

Bock, L. (2015). Work rules! Insights from inside Google that will transform how you live and lead. New York, NY: Grand Central. 


men går också att läsa här:

Comments


bottom of page