top of page

Ohövlighet - som att dopa sig på jobbet fast tvärtomTänk dig att du kommer till jobbet en morgon. Efter någon timme träffar du en kollega som ger dig ett piller. Du sväljer pillret och fortsätter jobba. Men nu märker du att det går inte lika lätt att jobba. Du har svår att fokusera och koncentrera dig. Du tänker på annat. Du känner dig irriterad och börjar störa dig på dina övriga kollegor. Du gör fel och det jobbet du gör blir inte så bra. Du blir ännu mer irriterad. Mest på dina kollegor och till slut tröttnar du och berättar för ett par av dina kollegor att nu får det räcka. Det är dags att dom börjar bete sig som folk och du berättar för dem hur det ska gå till. Det ger inte så bra effekt och ni börjar istället gräla. Du går därifrån ännu mer frustrerad. När du går iväg märker du dock att kollegan som gav dig pillret är på väg mot ditt håll. Du får panik, men du vet inte riktigt varför. Du smyger kvickt in på toaletten och låser dörren. Du vill inte riskera att behöva möta den kollegan. Tänk om du skulle få ytterligare ett piller.

Det här är en historia för att försöka illustrera de negativa effekterna av ohövligt beteende. Inom idrottsvärlden pratas det om att försöka stävja något som kallas för doping. Doping innebär att du som idrottare tar förbjudna preparat som höjer din prestationsförmåga. På samma sätt är det att bli utsatt för ohövligt beteende fast tvärtom. Byt ut pillret i historien mot att kollegan istället beter sig ohövligt mot dig. Det leder till att din prestation försämras.

Flera studier visar på exakt samma sak. Att bli utsatt för ohövlighet innebär att du tappar dina förmågor. Du presterar sämre helt enkelt. Koncentrationen blir sämre och fokus läggs på att tänka på vad som hände, varför det hände och hur det kan undvikas. Tid och fokus läggs på att försöka undvika personen som betett sig ohövligt mot dig. Du mår sämre och du blir även mer irriterad och benägen att ta ut din frustration genom att själv bete dig ohövligt mot andra.

Christine Porath som forskar på hövlighet och ohövlighet säger följande:

”Ohövligt beteende tömmer dig på dina kognitiva förmågor, kidnappar din prestationsförmåga och kreativitet och placerar dig på åskådarplats i relation till ditt jobb. Även om du vill prestera ditt bästa, kan du inte göra det.”

Vad innebär då att vara ohövlig? Här är några exempel på beteenden som tas upp i två svenska studier:

  • Att vara förödmjukande

  • Att inte lyssna eller visa intresse för någons åsikt

  • Att ge förolämpande kommentarer

  • Tilltala någon på ett oprofessionellt sätt

  • Ignorera eller utesluta andra från gemenskapen

  • Ifrågasätta på ett opassande sätt

  • Försöka dra in någon i en oönskad diskussion kring personliga frågor eller skvaller om andra

  • Avbryta när andra pratar

  • Förminska en annan person eller dess åsikt

Studier visar även på att det inte bara är de som drabbas som mår dåligt och presterar sämre. Det påverkar även de som bara ser det ske. Så vill vi se till att försämra andras prestation har du receptet till det magiska pillret i punkterna ovan. Vill vi däremot se till att vi mår bra och presterar på våra arbetsplatser ska vi för allt i världen försöka se till att undvika att dessa beteenden dyker upp. Det bästa sättet att göra det på är att göra tvärtom, att agera hövligt. Det har nämligen visat sig att hövlighet leder till att positiva beteenden sprids.

Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – Introduktion till hövlighet


Läs mer:

Porath, C & Pearson, C. (2013) The price of incivility. Harvard Business Review, January-February.

Porath, C. (2016) Mastering civility. A manifesto for the workplace. New York: Grand Central Publishing

Torkelson, E., Holm, K. & Bäckström, M. (2016) Workplace incivility in a swedish context. Nordic journal of working life studies, 6, 3-22

Opmerkingen


bottom of page