top of page

Organisera för att utföra eller organisera för att lära


Fundera på ditt yrkesliv. Finns det något som förr var en självklar kunskap, kompetens eller färdighet men som du idag inte har behov av längre? Inte så svårt att komma på va?

Yrkeslivet idag ställer högre krav på oss att hålla oss uppdaterade och att ständigt lära oss nya saker. Hur vi lär oss skiljer sig åt från individ till individ. Det som fungerar för oss själva kanske inte fungerar för våra kollegor. Vi tar alla till oss ny kunskap olika snabbt och har egna preferenser hur vi väljer att ta till oss ny kunskap. Men det finns faktorer som organisationer kan påverka som generellt verkar ha bra effekt för lärandet.

Lärande sker vanligen spontant och naturligt, men forskning visar att organisationer också kan skapa miljöer som främjar lärande exempelvis genom olika typer av aktiviteter som syftar till att utveckla medarbetarnas kompetenser. Eftersom kompetens i stor utsträckning är en färskvara är det också viktigt att satsningar på kompetensutveckling och lärande sker kontinuerligt och integreras i det dagliga arbetet.

En mer stödjande lärmiljö kan karakteriseras av en arbetsplats med:

  • en öppen och nyfiken kultur

  • snabb teknisk utveckling

  • varierande arbetsuppgifter

  • krav på hög kompetens för att utföra arbetsuppgifter

  • arbete i team

  • ledning och ledare som stödjer och prioriterar lärande i arbetet

  • en kultur där man delar med sig och lär av sina misstag l

  • där det finns möjlighet att prova på nya saker i det dagliga arbetet.

Forskaren Amy Edmondson menar att det finns olika sätt att se på sin organisation, sitt arbete och hur det utförs. På ena kanten kan man tänka sig att allt organiseras för att utföra och prestera här och nu. På den andra kanten tänker man att vi organiserar oss för att lära. Hennes poäng är att allt för många organisationer och företag organiserar sig allt för mycket för att utföra här och nu på en redan utstakad väg och att det finns massor att tjäna på att röra sig mer mot att organisera för att lära. Trots allt vill vi ju att våra organisationer ska vara relevanta och bestå även imorgon, om ett år och om tio år. För att lära dig mer om betydelsen av lärande i organisationer och hur vi kan organisera oss bättre för att främja detta så testa Trustivide workshops och passen Förmågan att tänka om - en superkraft väl värd att tämja eller Ledarens verktygslåda - Lärande


Läs mer:

Edmondson, A. (2012) Teaming- How organizations learn, innovate and compete in the knowledge exonomy. Jossey-Bass: San Fransisco.

Grant, A (2021) Think again. The power of knowing what you don´t know. London: W H Allen.

Wallo, A. Kock, H & Lundqvist, D (2019). Utvärdering och mätning av kompetensutveckling och lärande i organisationer. En kunskapsöversikt: Helix rapport 19:00X, HELIX Competence Centre, Linköpings universitet.

Comments


bottom of page