top of page

Socialt nätverk som medicin mot förkylning


Ett forskarlag ville testa vad som gör att människor är mer eller mindre motståndskraftiga mot sjukdomar. Det är var 25 år sedan och metoden var något udda. 276 frivilliga försökspersoner togs in i ett labb och smittades med ett förkylningsvirus. Sen mättes i vilken utsträckning viruset bröt ut till en riktig förkylning hos försökspersonerna. Innan hade försökspersonerna fått svara på en rad frågor om levnadsvanor.

Kanske inte så förvånande visade resultatet att personer som rökte, drack mycket alkohol, hade dålig sömnkvalitet, fick i sig undermåligt med C-vitaminer m.m. visade sig vara mer mottagliga för förkylningsviruset. Men något som kanske förvånar desto mer var att ju fler relationer och kontakter en person hade desto mer motståndskraftig mot förkylningen visade sig personen vara.

Förklaringen finns i att ökad kontakt med andra människor gör också oftast att vi upplever ett ökat socialt stöd, vilket minskar vår upplevelse av vardaglig stress. Minskad vardaglig stress gör våra kroppar mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Andra studier har också visat att sociala relationer är avgörande för vår mentala hälsa. Vi tenderar alltså att må bättre både psykiskt och fysiskt av att ha goda relationer med flera andra människor.

John Cacioppo forskare inom psykologi och neurovetenskap menar att människan är en social art och skrev:


“Att bli vuxen i en social art innebär inte att bli självgående och ensam, utan det innebär att bli en som andra kan förlita sig på.”

Våra neuroner, hormoner och gener är skapade för att prioritera ömsesidigt beroende framför oberoende. Vi hämtar inte styrka ur vår robusta individualism som vi kanske kan tro, utan snarare från vår kollektiva förmåga att planera, kommunicera och samarbeta. Därför är tillhörighet väldigt viktigt för oss.

Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – En introduktion till tillhörighet


Läs mer:

Cohen, S., Doyle, W., Skoner, D., Rabin, B. & Gwaltney, J. (1997) Social ties and susceptibility to the common cold. The journal of the American medical association, 277, 1940-1944

Brown, B. (2021) Atlas of the heart. London: Penguin Random House

Comments


bottom of page