AdobeStock_290832617 (2).jpeg

Vi vet vad din organisation behöver

AdobeStock_306983505_edited.jpg

Psykologisk trygghet

AdobeStock_459781734.jpeg

Engagemang

AdobeStock_493016682.1.jpeg

Tillit

AdobeStock_163162880.jpeg

Hövlighet

AdobeStock_245380318 (1).jpeg

Lärande

AdobeStock_500338782.jpeg

Tillhörighet

background_strip_wave-01.png

Vad vi tror på

Vi tror att alla organisationer vill skapa goda resultat och ha en välmående kultur. Därför tror vi också alla organisationer behöver arbeta med:

  • Psykologisk trygghet

  • Tillit

  • Lärande

  • Engagemang

  • Hövlighet

  • Tillhörighet.

 

Dessa organisatoriska förmågorna har starka samband med både resultat och arbetsmiljö och är grundfundament i dagens organisationer.  

AdobeStock_210589501.jpeg
 

Hur vi gör det

Vi har byggt Trustivide Tool där ni sätter igång er egen förändring och utforskar dessa organisatoriska förmågor närmare. Mät och analysera hur ni ligger till. Få därefter stöd och hjälp i den förflyttning ni vill göra.   

  

Vi tror att förflyttning kan ske. Men vi tror att det gäller att jobba smart och att förflyttningen måste få ske med människan i fokus. Därför utgår Trustivide Tool från följande sex principer:  

Dialog och reflektion

Bygger närhet, nyfikenhet och lärande. Perspektiv växlas och nya idéer får möjlighet att slå rot och växa.     

Teaming

I ett mer komplext och snabbrörligt arbetsliv tränar vi oss på att bli bättre på att arbeta ihop med andra, var vi än är, vilka vi än arbetar med och hur länge det än pågår.   

Forskning som utgångspunkt

Skapar legitimitet och trygghet att vi gör rätt saker utifrån det kunskapsläge som finns idag.  

Tillsammans

Det är först när vi själva utsätter oss för nya perspektiv och själva bidrar till nya lösningar som vi också kan utkräva ansvar av andra att göra detsamma. Vi tar steg tillsammans. 

Berättelser

Förenar, berikar och skapar mening.  Berättelser gör det abstrakta konkret och vi får ett språk att samlas kring.     

Autonomi

Skapar engagemang, ägandeskap samt träffsäkerhet i metodval då vi själva vet våra behov och ambitionsnivå 

AdobeStock_347430802.jpeg
 

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

NYHETSFLÖDE

Följ vår blogg för våra senaste nyheter!

Vi håller dig uppdaterad!