top of page
AdobeStock_347430802.jpeg

Välkommen till Trustivide

Vi hjälper er att få förändringen att hända på riktigt

Om oss

Trustivide bildades 2020 av Anna-Sara Sandvik, Louice Andersson, Sophia Fridsén och Jonatan Francén. Samtliga kände att det finns så mycket potential i våra organisationer idag som vi inte nyttjar. Mycket som görs i organisationer idag är bra men det finns också så mycket som handlar om kultur, ledarskap, samarbete och arbetssätt som vi skulle kunna göra bättre. Därför startades Trustivide.  

 

Vi har intresserat oss för den här frågan i många år i olika roller och i olika organisationer. Vi har letat svar som ledar- och organisationsutvecklare för att försöka påverka ledarskap och teamutveckling. Vi har letar svar inom processtyrning och som processledare försökt harmonisera utvecklingsarbetet och på så sätt se om vi kan fokusera på rätt saker. Vi har också sökt efter lösningar inom sfären för styrning, mätning och nyckeltal och har i egenskap av HR-analytiker försökt utforska och förändra det som mäts och följs upp i organisationer.  

 

Ju mer vi letat desto mer inser vi att det är svårt fast också egentligen ganska enkelt. Svårt för att vi är alla olika. Vi har olika behov, ambitioner och förutsättningar. Enkelt för att vi alla också på ett sätt är ganska lika. Vi vill göra det som känns viktigt för oss. Vi gillar mening, vi gillar berättelser, vi mår bra av tillhörighet och ska vi förändras vill vi vara delaktiga och göra det på vårt sätt.  

 

Vi tror på att det ska finnas olika vägar att välja då vi alla har olika behov och ambitioner och vill äga förändringen. Vi tror också att det bästa sättet att förmedla forskning är att göra den intressant och begriplig. Vi gör det genom metaforer, bilder och berättelser. Och för att vi ska förstå, ta till oss och göra det till vårt eget behöver vi få möjlighet att samlas i dialog och gemenskap. 

Vad vi tror på

Många organisationer vet att det är viktigt med en välmående kultur och smarta arbetssätt för att uppnå resultat. Det svåra är att veta hur det ska uppnås. 

Vi vill hjälpa till med just det. Hur kan  förändringen ske på riktigt. Från policy till handling. Från tanke till beteende.

Från forskning till praktik. 

AdobeStock_490776885.jpeg

Våra principer

Läs mer om hur våra principer präglar alla våra tjänster

The Team

1693806743756_edited.jpg

Helena
Sköld

  • LinkedIn
IMG_2980 2022-11-01 12_15_56_edited.jpg

Jonatan Francén

  • LinkedIn
IMG_2933 2022-11-01 12_01_47_edited_edited.jpg

Louice Andersson

  • LinkedIn
IMG_2088_edited.jpg

Sophia Fridsén

  • LinkedIn
IMG_2881 2022-11-01 11_50_18_edited_edited.jpg

Anna-Sara Sandvik

  • LinkedIn
bottom of page