top of page

Användarvillkor för Trustivide

 

Välkommen till Trustivide! Dessa användarvillkor (”villkoren”) reglerar din användning av vår webtjänst och alla tillhörande tjänster och funktioner som tillhandahålls av oss. Genom att använda Trustivide godkänner du att följa dessa villkor.

 

§ 1. Användaransvar

Du ansvarar för all användning av Trustivide från ditt konto och för att hålla dina inloggningsuppgifter konfidentiella. Du förbinder dig att inte använda vår webbtjänst för olagliga ändamål eller på ett sätt som bryter mot dessa villkor eller gällande lagar och förordningar.

 

§ 2. Tillgång till Workshops:

Trustivide tillhandahåller upphovsrättskyddade workshops som användare kan ladda ner och arbeta med för personligt och/eller professionellt bruk. Genom att ladda ner och använda workshops från vår webtjänst samtycker du till att respektera upphovsrätten och använda materialet enbart i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

§ 3. Skräddarsydda medarbetarundersökningar:

Trustivide erbjuder även möjligheten att skapa skräddarsydda medarbetarundersökningar och att analysera svar på dessa undersökningar. Genom att använda denna tjänst förbinder du dig att respektera integriteten för de medarbetare som deltar i undersökningarna och att använda de genererade analyserna på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

 

§ 4.  Gratisversion och Årslicenser:

Vi erbjuder en gratisversion av vår webtjänst med vissa begränsningar. För full tillgång till alla funktioner och tjänster, inklusive obegränsad tillgång till workshops och skräddarsydda medarbetarundersökningar, erbjuder vi årslicenser. Genom att välja en årslicens förbinder du dig att betala den tillämpliga avgiften och att följa eventuella särskilda villkor som gäller för din licens.

 

§ 5. Personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda vår webtjänst samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt denna policy.

 

§ 6. Ändringar av Villkoren:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella ändringar.

 

§ 7. Felanmälningar

Felanmälningar som inkommer via e-post till Trustivide AB på contact@trustivide.com kommer att prioriteras enligt nedan prioriteringsordning av Trustivide AB.

 

Prioritet 1: Omfattande fel som ger väsentlig påverkan på tjänstens användande och dess funktioner. Åtgärdas snarast men senast inom 10 arbetsdagar.

 

Prioritet 2: Mindre omfattande fel som inte påverkar tjänstens användande och dess funktioner. Åtgärdas snarast men senast inom 15 arbetsdagar.

 

§ 8. Support

Vi erbjuder löpande support via e-post på contact@trustivide.com och strävar efter att svara inom 72 timmar.

 

§ 9. Cookies

Plattformen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Cookies som kategoriseras som nödvändiga sparas i din webbläsare eftersom de är nödvändiga för att grundläggande funktioner ska fungera på plattformen.

 

§ 10. Användares avtalsbrott

En användare som bryter mot dessa användarvillkor kan uteslutas från tjänsten eller möta andra juridiska åtgärder.

 

§ 11. Friskrivning & ansvarsbegränsning

Trustivide AB friskriver sig från ansvar för eventuella följder vid användande av workshopsmaterial eller beslut tagna baserat på lärandet i Trustivide.

 

§ 12. Jurisdiktion

Dessa användarvillkor styrs av svensk lag och alla tvister ska lösas i svensk domstol.

 

§ 13. Prisreglering

Trustivide AB förbehåller sig rätten att årligen justera prissättningen enligt marknadsförhållanden.

 

§ 14. Övrigt

Trustivide AB har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst, under förutsättning att giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte påverkas negativt.

 

§ 15. Kontakt:

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa användarvillkor eller vår webtjänst, vänligen kontakta oss på contact@trustivide.com.

Genom att använda Trustivide bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.

Senast uppdaterad: 2024-06-05

bottom of page