top of page

Organisatoriska förmågor

Dessa organisatoriska förmågor har starka samband med både resultat och arbetsmiljö och är grundfundament i dagens organisationer. I Trustivides tjänster finns dessa organisatoriska förmågor inbyggda. 

Psykologisk tygghe
Lärande
Tillit
Hövlighet
Engagemang
Tillhörighet
bottom of page