top of page
Psykologisk trygghet och sårbarhet - för en modigare organisation
Psykologisk trygghet och sårbarhet - för en modigare organisation

fre 01 dec.

|

Webinar Teams

Psykologisk trygghet och sårbarhet - för en modigare organisation

Välkommen till ett webinar om psykologisk trygghet och sårbarhet där vi pratar om HUR vi kan bygga modiga organisationer där visad sårbarhet är en styrka. Varmt välkommen!

Anmälan är stängd
Se andra webinar

Tid och plats

01 dec. 2023 08:30 – 9:30

Webinar Teams

Om evenemanget

“Nivån av kollektivt mod i en organisation är den absolut bästa prediktorn för en organisations framgång”

Brené Brown

Ett problem i många av dagens organisationer är att vi blir mer och mer rädda för ansvar, sårbarhet och misslyckanden. Vi är ofta organiserade på ett sätt som gör att medarbetare ska behöva ta så liten risk som möjligt. Om vi hela tiden täcker upp med hierarkier, rutiner, förordningar och processer för allt blir det till slut ingen som känner ansvar och handlingskraften minskar. Det främjar snarare ett klimat där man hellre letar fel än lyfter varandra och våra framgångar. Detta gör också att de egna intressena blir allt viktigare och när allt fler tänker att bara de själva inte råkar ut för skuld minskar viljan till samarbete och att ta ansvar för helheten.

Låt oss prata om hur vi kan skapa en miljö där synen på misslyckande är annorlunda och där visad sårbarhet och mod snarare ses som viktiga ingredienser för att skapa handlingskraft i en organisation. Vad skulle hända i våra organisationer om vi kände mer mod och vågade visa mer sårbarhet, mänskligt omdöme och personlig kontakt mot våra medarbetare, kollegor samt gentemot de vi är till för?

Under webinaret kommer vi ha ett par korta breakout rooms med tillfälle för dialog.

Dela detta evenemang

bottom of page