top of page
Organisatoriska förmågor

Organisatoriska förmågor

Vi tror att alla organisationer vill skapa goda resultat och ha en välmående kultur. Därför tror vi också alla organisationer behöver arbeta med dessa organisatoriska förmågor som är grundfundament i dagens organisationer. Att prioritera och stärka dessa bidrar inte bara till organisationens långsiktiga framgång, utan rustar även dina medarbetare och ledare för att möta utmaningarna och möjligheterna som kommer.

Psykologiskr trygghet_edited.jpg
Psykologisk trygghet
Tillit_edited.jpg
Tillit
lärande_edited.jpg
Lärande
Hövlighet_edited.jpg
Hövlighet
Engagemang.png
Engagemang
Tillhörighet_edited.jpg
Tillhörighet

Psykologisk trygghet

När vi känner oss bekväma i att våga ställa frågor, när vi känner oss bekväma i att kunna erkänna svagheter och misstag, när vi känner oss bekväma i att erbjuda våra idéer och när vi känner oss bekväma i att ifrågasätt och kritisera. Ja då infinner sig något som kallas för psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet innebär ett gruppklimat där tilliten är hög och där människor vågar uttrycka åsikter samt ge och ta emot feedback utan att på något sätt känna en otrygghet eller osäkerhet efteråt. 

bottom of page