top of page

Dags för uppgradering till Motivation 3.0


Har du bytt operativsystem till Motivation 3.0 än? Om du börjat snegla på att försöka bli en mer agil organisation eller arbeta mer med tillitsbaserad ledning och styrning, kom då ihåg att det också krävs att du först byter operativsystem vad gäller motivation. Daniel Pink samt de svenska författarna Magnus Lindwall och Olof Röhlander beskriver de olika operativsystemen på följande sätt:

Motivation 3.0 - autonomi, kompetens och tillhörighet

Motivation 2.0 - piska och morot

Motivation 1.0 - överleva

Det är ungefär som att vissa appar vi har i vår smartphones kräver uppdaterat operativsystem innan vi kan ladda ner dem. På samma sätt är det här. Vi kan inte köra en agil eller tillitsbaserad organisation på Motivation 2.0. De är inte kompatibla och det kommer inte fungera speciellt bra.

Vad innebär då den här uppdateringen? Det behöver per automatik inte betyda att piska och morot som metoder lämnas helt därhän. De kan fortfarande finnas som inslag och kanske behöver göra det beroende på situation, men det innebär att större delen av den ledning, styrning, samarbete och utveckling som sker i er organisation idag bör utgå från motivation 3.0 och självbestämmandeteorin. Bytet kommer generera en rad fördelar och några av de största buggarna som är fixade jämfört med Motivation 2.0 är:

 • Risken för att råka ut för kortsiktigt tänkande minskar

 • Risken för fusk, genvägar, mutor och oetiskt beteende minskar

 • Risken att enbart göra något för att undvika bestraffning eller erhålla en belöning försvinner

 • Risken att släppa självkontrollen och bara bry sig om vad andra säger och tycker minskar

 • Faktorer som motstånd, trots och sabotage minskar

Och vinsterna med att uppdatera till motivation 3.0, förutom det självklara i en upplevd högre motivation, är bland annat:

 • Godare arbetsprestationer

 • Högre nivå av välbefinnande

 • Högre känsla av meningsfullhet

 • Ökad tillfredsställelse

 • Minskad stress

 • Minskad utmattningsproblematik

 • Lägre sjukfrånvaro

Självbestämmandeteorin som Motivation 3.0 vilar på består av tre grundfundament. Dessa är:

 • Autonomi - Känslan av självbestämmande och att få vara med och påverka.

 • Kompetens - Känslan av att utvecklas och bli bättre och bättre. Känna oss kompetenta och dugliga.

 • Tillhörighet - Känslan av att vara en behövd del av något meningsfullt ihop med andra människor där relationerna är varma och trygga.

Att byta operativsystem innebär således att utgå från självbestämmandeteorin varje gång vi ska försöka få andra människor att göra något. Tex en ledare som ska arbetsleda medarbetare eller en organisation som ska anställa medarbetare för att få ett visst jobb gjort. Vi bör då ställa oss frågan: utgår vi här ifrån piska och morot eller utgår vi ifrån självbestämmandeteorin?

Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – Motivation 3.0


Läs mer:

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78

Pink, D. H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. New York: Penguin Books

Lindwall, M. & Röhlander, O. (2020) Motivationsrevolutionen. Från temporär tändning till livslång låga. Stockholm: Forum

Söderfjäll, S. (2021) En liten bok om motivation. Umeå: Evidensum

Comentários


bottom of page