top of page

Forskaren som fick fel resultatEn forskare vid namn Amy Edmondson skulle undersöka vad som kännetecknade välfungerande team på sjukhus. Hon mätte bland annat hur mycket fel och misstag de olika teamen gjorde.

Precis som Amy hade förutspått verkade antalet misstag ett team gör hänga ihop med hur bra teamet fungerar. Det var bara det att sambandet var precis tvärtom. De välfungerande teamen hade gjort flest fel och misstag. Hur kunde det komma sig? Hade de gjort något fel i mätningen? Borde det inte vara tvärtom? De bästa teamen borde väl vara de som gjort minst misstag?

Det visade sig vid djupare analyser att de välfungerande teamen inte per automatik gör fler fel och misstag. Det som däremot kännetecknar dessa team är att de pratar mer om fel och misstag. De rapporterar när något är nära att gå snett. De tar upp brister tidigt och försöker lära av dem. På så sätt kan det se ut som att det sker fler fel i dessa grupper. Men egentligen är det här exempel på beteenden som gör att gruppen fungerar och presterar bättre.

Amy Edmondson skrev om sina analyser och använde sig av begreppet psykologisk trygghet. Hon beskrev den oerhörda betydelse för välfungerande team som hon såg att psykologisk trygghet hade. Kanske är det dock först efter att Google gjort Aristotelestudien som psykologisk trygghet får sitt riktiga genombrott.

Google gjorde nämligen en omfattande studie som de kallades för Aristotelestudien där de undersökte vad det var som gjorde att deras team presterade så bra. De kom fram till följande faktorer i den ordningen:

  1. Psykologisk trygghet

  2. Pålitlighet och tillit

  3. Struktur och klarhet

  4. Meningsfullhet för individen

  5. Att insatsen gör skillnad för organisationen

Allra viktigast var alltså psykologisk trygghet. Men vad är då psykologisk trygghet? Jo Psykologisk trygghet innebär att det finns en miljö där vi känner att vi

  • vågar ställa frågor

  • kan erkänna svagheter och misstag

  • vågar erbjuda idéer

  • är bekväma i att ifrågasätta och kritisera

Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – En introduktion till psykologisk trygghet


Läs mer:

Edmondson, A.C. (2019) The fearless organization. Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation and growth, Wiley, New Jersey

Rozovsky, J. The five keys to a succesful Google team. re: Work Blog. November 17, 2015. https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/

Comentarios


bottom of page