top of page

Inner Development Goals - Att dra nytta av alla som redan tänktMånga gånger lägger vi ner mycket tid på att definiera saker, särskilt när det kommer till vår organisationskultur. Vi skapar medarbetarskapspolicys, värdegrundsdokument och ledarbeteenden. Vi formulerar arbetsmiljöpolicies och funderar noga över frågorna i medarbetarundersökningar och pulsmätningar. Vi tar oss tid att vara noggranna och säkerställer att vi tydligt pekar ut riktningen för att stödja vår strategi och affärsplan. 

 

Att göra detta är naturligtvis viktigt. Men övergången från ord till handling kan vara utmanande. Vissa organisationer lyckas fenomenalt med detta steg, men många gånger händer någon av följande två saker:  

 

  1. Det händer inget alls.  

  2. Första bästa metod, som för tillfället verkar populär, antas. 

 

I det första fallet är det tydligt att det inte kommer att ske några betydande förändringar. I det andra fallet ägnar vi hundratals timmar åt att definiera vår unika identitet och riktning framåt för att sedan köpa första bästa konsultlösning – oavsett om den passar vår ursprungliga vision eller inte. Helt plötsligt betyder det vi definierade inte så mycket.  

 

Varför händer detta? När vi granskar de vanliga aktiviteterna för att omsätta ord till handling, som ledarutveckling, teamutveckling, ledningsgruppsutveckling, utbildningar och förändringar av arbetssätt, m.m. inser vi att det finns en utmaning med att prioritera och genomföra dessa aktiviteter, särskilt när det finns andra krav och leveranser som tar upp vår tid. Det kan också handla om kunskap. Hur gör vi för att omsätta ord till handling. Det är svårt och hur ska vi veta vad som är rätt.  

 

Ett problem med det är att det inte blir så mycket förändring av inga insatser eller en insats på ett år. Ett annat problem är att det som görs inte blir rätt och matchar det som organisationen har behov av i termer av beteenden, lärande, samarbete, ledarskap m.m. för att kunna genomföra de affärsmål och strategier som är uppsatta.  

 Det finns en tydlig potential för förbättring här. Kanske kan vi använda våra resurser på ett smartare sätt. Istället för att spendera otaliga timmar på att definiera vår väg till framgång kan vi dra nytta av befintlig forskning om framgångsrika organisationer. I slutändan är vi alla människor som arbetar och samarbetar med andra för att nå gemensamma mål och allt detta kan vara relativt generiskt. Men det finns många mekanismer, beteenden och tillstånd som bygger upp en framgångsrik organisation. I praktiken kommer olika organisationer vara starka på olika faktorer, behöva olika faktorer i olika utsträckning och behöva stärka och justera olika faktorer snabbare än andra. 

 

Så om vi tänker på det här sättet, borde vi kanske vända på vårt beteende. Istället för att lägga hundratals timmar på att definiera hur vi tror att vi ska bli en framgångsrik organisation och sedan använda generiska metoder för att nå dit, borde vi koppla vår affärsstrategi till en generisk modell från forskningen om framgångsrika organisationer och medarbetare. Sedan, i steg två, bör vi bli skickliga på att differentiera och anpassa våra förändringar till det vi faktiskt behöver bli bättre på givet detta.  

 

Vi är alla organisationer med begränsade resurser, och istället för att lägga mycket tid på det första steget kan vi använda ett befintligt ramverk och sedan satsa våra resurser på det andra steget för att få saker att hända.  

 

Ett sätt att göra detta på är skulle kunna vara att använda sig av ett ramverk som kallas Inner Development Goals. Det är ett ramverk som utgår från tanken att mänskligheten ska nå FN:s hållbarhetsmål. Forskare från hela världen har bidragit med sina svar på vilka förmågor och beteenden vi, som människor i organisationer, behöver utveckla för att lösa dessa komplexa problem och hitta nya vägar mot våra viktigaste globala mål. 

Om det fungerar för forskare över hela världen för att organisera mänskligheten och nå FN:s hållbara mål, kanske det också kan fungera för vår organisation. 

 

Så fundera på det. Men fundera inte för länge. Resurserna och tiden behövs där den gör som mest nytta, dvs där vi ska få saker och ting att hända.  

Comments


bottom of page