top of page

Psykologisk trygghet – organisationens broccoli  


Kan du komma på ett yrke i dagens arbetsliv där du inte behöver: 

 • samarbeta 

 • lära dig nya saker 

 • komma på nya idéer 

 • vara med och förbättra arbetssätt och metoder 

 • riskera att hamna i en situation eller stöta på ett problem som du inte varit med om tidigare 

Om du har ett sådant yrke, ja då kanske behovet av psykologisk trygghet inte är så stort. Men troligtvis finns det inte så många av dessa yrken. Utvecklingen går snarare åt andra hållet. Yrken där dessa delar blir allt mer viktigt blir allt mer vanligt. Just psykologisk trygghet stärker vår förmåga till just samarbete lärande, innovation, utveckling osv. Kanske är det också därför som psykologisk trygghet blivit så populärt att arbeta med de senaste åren. Just för att det verkar ha så mycket positiva effekter.  

Det går att säga att psykologisk trygghet är som broccoli. Broccoli sägs ju vara bra och nyttigt på alla möjliga olika sätt för våra kroppar. Lite på samma sätt verkar det vara med psykologisk trygghet fast för en organisation. Tittar vi vad forskningen säger hittar vi massvis med positiva effekter som psykologisk trygghet verkar bidra till. Eller vad sägs om exempelvis:  

 • ökad prestation i team 

 • ökat lärande 

 • ökad motivation 

 • förbättrat kvalitetsarbetet 

 • att innovationssatsningar ger effekt 

 • att konflikter löses på ett konstruktivt sätt 

 • bättre relation mellan ledare och medarbetare 

 • minskar negativa effekter av distansarbete 

 • motverkar tystnadskulturer 

Så är det någonstans du ska börja din satsning på att jobba mer med din organisation, ditt team eller ditt ledarskap, ja då kanske det är just psykologisk trygghet. De positiva effekterna om du lyckas är många!   Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – En introduktion till psykologisk trygghet Läs mer:  

Kahn, W.A. (1990) Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work.  Academy of Management Journal 33.4, 692-724. 

Edmondson, A.C. (2019) The fearless organization. Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation and growth, Wiley, New Jersey 

Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. (2017). Psychological safety: A meta-analytic review and extension. Personnel Psychology, 70, 113–165 

Newman, A., Denohue, R., & Eva, N. (2017). Psychological review of the litterature. Human Resource management Review, 27(3), 521-535. 

Comments


bottom of page