top of page

Det smittar!Visste du att ohövligt beteende i din arbetsgrupp kan komma att påverka dina barns kompisar i skolan? Så smittsamt verkar ohövligt beteende vara.

I en studie ombads försökspersoner att utdela bestraffning till en annan person utifrån om denna svarade rätt eller fel på frågor. Vid fel svar skulle försökspersonen utdela en elchock. Personen som tog emot elchocken var egentligen en skådespelare och det fanns heller aldrig någon elchock.

Precis innan försöket skulle dra igång kom en annan forskare (också skådespelare) in och frågade om det fanns tid att lite snabbt få svar på en enkät. Det som de inte visste var att detta ingick i studien de var med i. Hälften av försökspersonerna fick en enkät där otrevliga ord var förekommande och den andra hälften fick en neutral enkät. Hur blev då resultatet?

Jo, de som hade fått se otrevliga ord hade i snitt gett mycket längre elchocker vid fel svar. Detta alltså bara av att titta på ord! Tänk då vad som händer för de som utsätts eller är vittnen till ohövligt beteende. Den här studien och upptäckten gjordes 1983 och sedan dess har det gjorts fler replikerande och utökade studier och de verkar alla säga samma sak. Ohövlighet smittar.


När du beter dig illa mot en annan person ökar chansen att den personen sedan kommer behandla andra personer sämre. Personer som mår dåligt på grund av konflikter, stress eller av andra orsaker kommer bli mer benägna att ta ut sitt mående på andra personer i sin närhet.

Extra läskigt blir det när vi tittar på studier som undersökt hur ohövligt beteende på arbetsplatser påverkar personers familjemedlemmar på fritiden. Vi bär nämligen med oss smittan hem och påverkar våra familjemedlemmar negativt. Det finns i nästa steg även studier som visar att familjemedlemmar sedan bär smittan vidare och i högre utsträckning beter sig ohövligt på sina respektive arbetsplatser och skolklasser.


Så med andra ord - ohövligt beteende i din arbetsgrupp kommer i förlängningen påverka både dina barn men även dina barns kompisar i skolan. På så sätt blir, hur vi än vrider och vänder på det, hövlighet, bemötande och respekt en fråga som är viktig för oss alla.

Lyckligtvis är även hövligt beteende smittsamt. Vi kan alltså påverka andra positivt genom ett bra bemötande. Vänlighet verkar vara bra för både den som ger och den som tar emot. Både den som är vänlig mot andra och den som mottar vänlighet mår bättre på jobbet, uppvisar mindre risk för att drabbas för depression och har högre arbetsglädje.

I en spansk studie visade det sig att den som blir mottagare av vänlighet sprider vänlighet vidare i genomsnitt 278 % mer jämfört med kontrollgrupper.


Rutger Bregman som är forskare och författare i historia skriver:

“De bästa sakerna i livet får man bara mer av ju mer av det man ger: förtroende, vänskap, fred.”

Frågan är vad du vill få mer av i ditt liv.


Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – Det smittar.

Läs mer:


Bregman, R. (2020) I grunden god. En optimistisk historia om människans natur. Stockholm: Natur & Kultur


Carver, C. et al (1983) Modelling: An analysis in terms of category accessibility. Journal of experimental social psychology, 19 no , 403-421

Chancellor, J., Margolis, S., Jacobs Bao, K., & Lyubomirsky, S. (2017). Everyday prosociality in the workplace: The reinforcing benefits of giving, getting, and glimpsing. Emotion. Advance online publication.


Ferguson, M. (2011). You cannot leave it at the office: Spillover and crossover of coworker incivility. Journal of organizational behavior 33 (4) 571-588.


Lim, S., Cortina, M. & Magley, (2008). Personal and workgroup incivility: Impact on work and health outcomes. Journal of applied psychology, 93 (1) 95-107


Lim, S. & Tai, K. (2014). Familiy incivility and job performance: A moderated mediation model of psychological distress and core self-evaluation. Journal of applied psychology 99, (2) 351- 359


Porath, C. (2016) Mastering civility. A manifesto for the workplace. Grand Central Publishing, New York


Comments


bottom of page