top of page

Vi bryr oss inte om vilken organisation vi jobbar i.Vi bryr oss inte om vilken organisation vi jobbar i. Vi bryr oss om vilka människor vi jobbar med. Det hävdar Marcus Buckingham och Ashley Goodall i sin bok Nine lies about work.

Författarna menar att personer som hamnar i bra team men i dåliga organisationer tenderar att stanna. Personer som hamnar i dåliga team men i bra organisationer tenderar att lämna.

Vi bryr oss om vilken organisation vi börjar i men inte vilken organisation vi jobbar för. När vi väl är inne i en organisation och arbetar bryr vi oss om vilket team och med vilka människor vi jobbar med.

Visst kan det ligga en hel del i detta uttalande. Människan är en social art. Att vara någon som hör till och har en plats i ett meningsfullt sammanhang, är grundläggande för oss i livet. Studier har tex visat att ensamhet är dödligare än de flesta andra hälsorisker såsom övervikt och hög alkoholkonsumtion. Ensamhet på arbetet leder bland annat till minskad produktivitet, sämre beslutsförmåga, minskad kreativitet, ohälsa och stress. Att känna tillhörighet på jobbet är därför avgörande för att vi ska vara engagerade och må bra. Känslan av tillhörighet skapas av oss själva och människorna runt omkring oss.

Tillhörighet handlar om en individs bedömning av sitt eget värde i relation till andra människor. För att känna tillhörighet behöver vi känna oss värdefulla, behövda och viktiga i relation till andra människor, grupper eller organisationer. Det behöver även finnas en upplevd likhet med dessa människors beteenden. En upplevelse av att vi ”passar ihop”. Vår motivation att t.ex. genomföra arbetsuppgifter ökar när vi upplever tillhörighet.

Tiderna förändras och fler och fler byter idag jobb allt oftare om vi jämför med hur det såg ut för 10-20 år sedan. Fler giggar och arbetar som konsulter. Efter coronapandemin är det allt fler som oftare arbetar hemma. Det här är faktorer som sätter ett annat ljus på begreppet tillhörighet på jobbet. Hur gör vi för att behålla och öka känslan av tillhörighet i de tider vi lever i?

Vi kan verka för ökad tillhörighet genom att t ex prata om och göra saker som ökar känslan att vi hör till och duger som vi är. Tex kan vi jobba för att öka trivseln, arbeta med att stötta varandra och försöka enas om gemensamma mål och visioner. Men även genom att minska känslan av ensamhet på arbetet. Att verkar för inkludering och att alla känner att de har en plats och ett sammanhang.

Costa Markides är professor i företagsstrategi på London Business School och han menar att vi lever i en decentraliserad värld där vi behöver hitta nya sätt att styra och organisera våra organisationer. I det arbetet har tillhörighet en central roll att spela. Vill du montera ned management by control och management by fear i din organisation behöver det ersättas med något annat. Där är tillhörighet en del i lösningen. Tillhörighet bygger ansvar och engagemang.

Vill du arbeta mer aktivt och konkret med detta, testa Trustivide workshops och passet – En introduktion till tillhörighet eller passet Ledarens verktygslåda - Tillhörighet


Läs mer:


Buckingham. M. & Goddal, A. (2019). Nine lies about work. Boston: Harvard Business Review Press

Jena, L.K. & Pradhan, S. (2018) Conceptualizing and validating workplace belongingness scale. Journal of Organizational Change Management, 31, 451-462

Markides, C. (2021). Organizing for the new normal. Prepare your company for the journey of continuous disruption. London: Kogan Page Ltd

Σχόλια


bottom of page